Interpellation 2022/23:88 En effektiv och träffsäker folkräkning

av Peder Björk (S)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Det ska vara ordning och reda över vilka som bor i Sverige. Vårt välfärdssystem och motverkande av exempelvis arbetslivskriminalitet förutsätter att det finns korrekta uppgifter om de människor som lever i Sverige. Viktiga verktyg för att motverka utnyttjande av människor eller vår välfärd är en korrekt folkbokföring och pålitliga uppgifter som lämnas till våra myndigheter.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen genomförde en lång rad åtgärder för att stärka kontrollen och förbättra kvaliteten i folkbokföringen. Exempelvis fick Skatteverket ökat anslag och fler verktyg för att kunna upptäcka, utreda och åtgärda fler fel i folkbokföringen. Myndigheten fick möjlighet att avregistrera falska identiteter från folkbokföringen och göra besök för att kontrollera en persons bosättning. Skatteverket genomförde också, på uppdrag av den socialdemokratiskt ledda regeringen, pilotprojekt för att motverka felaktig folkbokföring tillsammans med ett antal kommuner.

Den 27 april 2022 beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen att fatta beslut om och genomföra en nationell folkräkning (bet. 2021/22:SkU17). Bakgrunden till detta utskottsinitiativ var att Sverigedemokraterna tidigare i både motioner och debattartiklar föreslagit att en folkräkning ska genomföras, bland annat i budgetmotionerna för 2021 och 2022 där partiet anslog 500 miljoner kronor för detta syfte. Liknande förslag om genomförande av en folkräkning har i olika sammanhang även förts fram av företrädare för M, KD och L. Inför och under valrörelsen för några månader sedan drev samtliga partier i högerregeringen och Sverigedemokraterna att en så kallad folkräkning ska genomföras. Det blev dock aldrig tydligt hur en sådan ska gå till rent praktiskt.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till finansminister Elisabeth Svantesson:

 

  1. Hur och när kommer den utlovade folkräkningen att genomföras?
  2. På vilka sätt avser ministern att säkerställa att arbetet med att stärka kvaliteten i folkbokföringen fortsätter under planeringen av en folkräkning?