Interpellation 2022/23:82 Rättvist elstöd

av Isak From (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Löftet var tydligt: Högkostnadsskydd till första november!

Den förra socialdemokratiska regeringen lade fram ett förslag om ett högkostnadsskydd mot höga elpriser. Ett uppdrag har lämnats av den tidigare regeringen till affärsverket Svenska kraftnät, som syftar till att Svenska kraftnät ska använda intäkter från överbelastning i transmissionsnätet för el för att finansiera åtgärder för att bibehålla och öka överföringskapaciteten inom Sverige samt nödåtgärder som på kort sikt kan komma konsumenter och företag till del.

Under valrörelsen lovade Ulf Kristerssons regeringsunderlag att ett högkostnadsskydd för hushåll och företag skulle vara på plats den 1 november. Nu är det december, och fortfarande är inget högkostnadsskydd på plats. Regeringens besked betalar inga räkningar för barnfamiljer och företag i jul. I stället fick det svenska folket besked om att ett stöd kommer tidigast i februari om inget oförutsett händer. Det är ett stort dråpslag mot landets hushåll och företagare.

Regeringen är tydlig med att det inte pågår något annat arbete i Regeringskansliet än att genomföra det presenterade förlaget. Det innebär att det inte pågår något arbete för att stötta hushåll och företag som befinner sig i norra Sverige, där vintern är lång och priserna nu stiger. I regeringens förslag finns sedan tidigare nämligen inget stöd till hushåll och företag i norra Sverige. 

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att möjliggöra införandet av ett rättvist elstöd som kan sökas i hela Sverige?