Interpellation 2022/23:78 Exkludering av Norrland från högkostnadsskydd

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Statsminister Ulf Kristersson lovade att ett högkostnadsskydd för el skulle vara på plats den 1 november. Vi vet redan nu att det blev ett vallöftessvek, och i går kom också beskedet från energi- och näringsministern att hela Norrland utestängs från detta stöd.

Det handlar om närmare 1,2 miljoner innevånare i Norrland som inte får del av det stöd som ska mildra effekterna under stundande vinter. Detta går på tvärs emot den bild som regeringspartierna tidigare har försökt sätta, och besvikelsen och ilskan är såklart stor.

Tiotusentals hushåll och mängder av företag i Norrland kommer att ha mycket höga elkostnader på grund av kallt klimat och kraftigt stigande elpriser också i elprisområde 1 och 2, utan att få en krona i stöd. 

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

  1. Varför ska ett hushåll eller företag i norra Sverige med lika höga elkostnader som någon söder om Dalälven förvägras att få del av stödet?
  2. Hur avser ministern att agera för att kompensera företagare och hushåll i norra Sverige för deras höga elkostnader i vinter?