Interpellation 2022/23:67 Absoluta tidsgränser i sjukförsäkringen

av Åsa Eriksson (S)

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

Inspektionen för socialförsäkringen har i sin rapport Avskaffandet av den bortre tidsgränsen visat att 80 procent av dem som utförsäkrades från sjukförsäkringen när den tidigare alliansregeringen hade infört tidsgränsen efter två och ett halvt år var tillbaka i sjukförsäkringen igen efter tre år. Det som hänt under tiden är att deras ekonomi ytterligare hade försämrats.

Ändå gick statsrådets parti Moderaterna till val på att återinföra tidsgränsen i sjukförsäkringen så att maximal ersättningsperiod för den som förlorat arbetsförmåga på grund av sjukdom blir två och ett halvt år.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anna Tenje:

 

Kommer statsrådet att medverka till att regeringen återinför absoluta tidsgränser i sjukförsäkringen igen?