Interpellation 2022/23:60 Situationen för utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden

av Sofia Amloh (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Sedan 2014, då Stefan Löfven tillträdde som statsminister, arbetar över 450 000 fler på svensk arbetsmarknad. Sverige har det nästa högsta sysselsättningsgraden i EU och det högsta arbetskraftsdeltagandet. I Sverige är det fler som vill arbeta och som står till arbetsmarknadens förfogande än i något annat EU-land. En viktig anledning till detta är den föregående regeringens arbetsmarknadspolitik, där människor som stod utanför arbetsmarknaden möttes av både tydliga förväntningar att komma i arbete och stöd till utbildning och praktik som ledde till jobb.

Samtidigt som det är många som jobbar har en grupp halkat efter, och det är utrikes födda kvinnor. En stor andel av dem som varit utan arbete i mer än 24 månader är utrikes födda kvinnor med kort utbildningsbakgrund. Det handlar om människor som oftast inte vill något hellre än att jobba men som också behöver stöd för att kunna komma i arbete.

För att bryta segregationen och öka jämställdheten måste fler utrikes födda kvinnor komma i arbete och egen försörjning.

Flera av regeringspartierna har förespråkat införandet av ett nytt vårdnadsbidrag som skulle leda till att fler utrikes födda kvinnor skulle få bidrag för att stanna hemma och ta hand om barnen i stället för att arbeta. Regeringspartierna har även sagt att man vill nedmontera de arbetsmarknadspolitiska programmen och lägga ned extratjänsterna. Extratjänsterna, som framför allt vänt sig till utrikes födda kvinnor, har varit ett viktigt verktyg för att lyfta människor ur långtidsarbetslöshet och ge dem en chans att komma in i jobb och egen försörjning. Hälften av dem som hade en extratjänst var utrikes födda kvinnor. Dessa kvinnor fick genom extratjänster en möjlighet att gå från isolering i hemmet till meningsfull sysselsättning. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

  1. Vilka åtgärder tänker ministern vidta särskilt för att fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete?
  2. Avser ministern att behålla de subventionerade anställningarna som riktar sig till personer med svag förankring på arbetsmarknaden och om inte, varför?