Interpellation 2022/23:425 Anmälningsplikten för lärare

av Aylin Nouri (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Trots massiv kritik från fackförbund, barnrättsorganisationer, breda yrkesgrupper, oppositionen i riksdagen och tusentals yrkesverksamma och studenter som anslutit sig i uppror och protester, väljer regeringen ändå att gå vidare med att införa angiverilagar.

Utbildningsutskottets ordförande i riksdagen, Fredrik Malm (L), har konstaterat att angiverilagar i skolan inte är förenligt med barnkonventionen, som fastslår alla barns rätt till utbildning. Regeringskollegorna har dock en annan syn.

Sverigedemokraterna anser att förslaget ska omfatta ”alla offentliganställda” och i den interpellationsdebatt jag hade med skolministern den 24 mars 2023 deltog även SD:s utbildningspolitiska talesperson som konstaterade att lärare som vägrar ange barn inte ska få behålla sitt arbete.

Trots att företrädare för Liberalerna inkommit med invändningar omfattar utredningsdirektiven om anmälningsplikten samtliga yrkesgrupper.

Min fråga till statsrådet Lotta Edholm är därför:

 

Är statsrådet enig med utbildningsutskottets ordförande i riksdagen Fredrik Malm  om att anmälningsplikten bryter mot barnkonventionen och inte kommer att gälla lärare och skolpersonal, och vilka initiativ är statsrådet, inom sitt ansvarsområde, i så fall beredd att ta med anledning av det som har framförts?