Interpellation 2022/23:418 Papperslösa barn som lämnar skolan

av Annika Hirvonen (MP)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Nyligen träffade jag socialarbetare som samverkar för att stärka barns rättigheter till en bra och trygg uppväxt och som möter människor som lever papperslösa i Sverige. Socialarbetarna vittnade om att de redan nu märker av en ökad oro för att lämna barn till skolan och att söka vård till följd av regeringens aviserade angiverilag, detta trots att angiverilagen inte ens är utredd. Förskolan och skolan är central för varje barns utveckling. Förskolan och skolan är en skyddsfaktor för barn som lever i utsatthet. Papperslösas situation i Sverige är mycket svår. Rädslan för att skickas tillbaka till ett ännu värre öde gör att många vuxna och barn lever med en stor oro. Förskolan och skolan är särskilt viktiga för barn som lever i sådan utsatthet. Det är därför allvarligt att det kommer signaler om att föräldrar känner rädsla för att låta sina barn gå till förskolan och skolan. 

Därför vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra att barn inte går till förskolan och skolan av rädsla för angiveri?