Interpellation 2022/23:417 Papperslösa och deras rädsla att söka vård

av Annika Hirvonen (MP)

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Nyligen träffade jag sjuksköterskor och tandläkare som ofta möter människor som är papperslösa. De vittnade om att människor redan nu valt bort att söka vård som inte kan anstå av rädsla för angiveri, trots att den angiverilag som regeringen planerar ännu inte beslutats om.

Människor som är papperslösa lever redan i en mycket utsatt situation. Att inte få vård i tid kan innebära allvarliga hälsokonsekvenser i form av att tillstånd förvärras och leder till ytterligare komplikationer. En redan mycket utsatt grupp riskerar att bli än mer utsatt om rädslan för angiveri sprider sig.

Det är centralt att alla människor vågar vända sig till vården. 

Jag vill därför fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att papperslösa ska våga söka den vård som de behöver utan rädsla för angiveri?