Interpellation 2022/23:411 Försäkringskassans anslag

av Åsa Eriksson (S)

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

Försäkringskassan administrerar den oerhört viktiga socialförsäkringen som omfattar i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Försäkringen är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse, inte bara för enskilda, hushåll och företag, utan för hela samhällsekonomin. För många människor är ersättningen från kassan helt livsavgörande.

I en interpellationsdebatt om anslagen till Försäkringskassan den 13 december 2022 sa statsrådet Anna Tenje att det är av stor vikt att Försäkringskassan använder sina tilldelade medel på ett effektivt sätt för att fullgöra kravet på en effektiv verksamhet.  

Under sommaren har vi fått rapporter om att Försäkringskassan tvingats säga upp provanställd personal för att myndigheten inte fått de förvaltningsanslag de äskat hos regeringen. Det innebär att myndigheten har lagt massor av tid och resurser på att rekrytera och utbilda personal som verksamheten egentligen behöver, men som blivit uppsagda nu.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Tenje:

Hur avser statsrådet och regeringen att agera för att Försäkringskassan ska ha erforderliga medel att utföra sitt uppdrag och inte behöva säga upp nödvändig personal?