Interpellation 2022/23:410 Arbetsförmedlingens felaktiga utbetalningar till fristående leverantörer

av Serkan Köse (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

I en nyligen genomförd internrevision hos Arbetsförmedlingen framkommer allvarliga brister i samband med utbetalningar till fristående leverantörer, enligt SVT:s granskning. Den aktuella revisionen identifierade betydande luckor i systemen, vilket resulterade i felaktiga utbetalningar som potentiellt kan uppgå till över 100 miljoner kronor.

Revisorerna påpekar att leverantörernas roll har ökat i omfattning sedan reformeringen av Arbetsförmedlingen. Granskningen omfattade både dokument, rutiner och praktiska kontroller.

Dessutom framkommer det att den faktiska skillnaden mellan anvisad och rapporterad sysselsättningstid kan leda till ännu högre felaktiga utbetalningar, på uppemot 400 miljoner kronor.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

  1. Vilka åtgärder har ministern för avsikt att vidta för att hantera bristerna som Arbetsförmedlingens internrevision har upptäckt?
  2. Hur avser ministern att hantera revisorernas kritik av Arbetsförmedlingens svar om förbättrade kontrollsystem för att hantera skillnaden mellan anvisad sysselsättningstid och faktiskt rapporterad tid, vilket enligt revisorernas tolkning potentiellt kan resultera i felaktiga utbetalningar på över 400 miljoner kronor?