Interpellation 2022/23:407 Det arbetsmarknadspolitiska rådet

av Jim Svensk Larm (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Sverige har en unik ställning när det kommer till regleringen av arbetsmarknaden. Här tar arbetsmarknadens parter ett stort ansvar tillsammans med politiken. Vi har en stolt tradition av att lyssna in parterna i frågor som rör arbetsmarknaden.

I en orolig tid är dialogen med parterna extra viktig, då det är arbetsgivarna och arbetstagarna som märker av signaler på arbetsmarknaden tidigast.

När arbetsmarknadsminister Johan Pehrson den 7 juni meddelade att han samlar ett arbetsmarknadspolitiskt råd var vi nog många som förutsatte att rådet åtminstone skulle bestå av representanter från parterna. Rådet har till uppgift att komma med förslag över hur arbetsmarknaden påverkas i lågkonjunkturen och hur vi minskar långtidsarbetslösheten. Men någon representation från parterna finns inte i det arbetsmarknadspolitiska rådet.

Förutom att den svenska modellen bygger på att parterna är delaktiga i arbetsmarknadspolitiken är det också frågor där parterna skulle sitta på stor kunskap som Johan Pehrson borde lyssna på.

Med anledning av det ovan nämnda vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson: 

 

Anser inte ministern att parterna på arbetsmarknaden sitter på kunskap om hur marknaden påverkas i lågkonjunkturen och hur vi minskar långtidsarbetslösheten, och har ministern för avsikt att ta några initiativ med anledning av det ovan anförda?