Interpellation 2022/23:403 Friskolekoncerner som inte sköter sitt utbildningsuppdrag

av Daniel Riazat (V)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Det har skrivits mycket om Thorengruppen den senaste tiden och inte enbart för att deras innebandylag vunnit SM utan på grund av alla upptäckta brister i deras skolor. Den 4 april skrev Dagens Nyheter om att Affärsgymnasiet i Växjö riskerar ett vite på 1 miljon kronor om inte de allvarliga brister som framkommit åtgärdas. Redan den 6 april kom nästa artikel i DN, då om Thoren Business School i Solna som instruerat eleverna hur de skulle bete sig inför Skolinspektionens besök då ett föreläggande skulle följas upp. Det var ett föreläggande som enligt DN tar upp att Skolinspektionen misstänker att skolan försöker lura inspektörerna och visa upp en falsk bild av verkligheten.

Den 19 april skriver Gefle Dagblad en artikel om de skolor Thorengruppen driver där. En elev som tidningen pratat med säger: ”Det känns som att skolan finns mest för att tjäna pengar.” Tidningen uppger även att de varit i kontakt med tidigare anställda som även de är kritiska till kvaliteten på verksamheten.

Den 24 april kom nästa artikel om brister i en av koncernens skolor, denna gång mot Thoren Innovation School i Malmö, där stora brister konstaterats på el- och energiprogrammet. Skolinspektionens kritik mot skolan handlar bland annat om att många av eleverna inte får någon apl, arbetsplatsförlagt lärande. Detta är ingen ny kritik utan koncernens skolor har kritiserats för samma sak för ett år sedan, då i Norrköping där en stor del av eleverna hade praktikplats hos en byggstädfirma.

Skolinspektionen har varnat Thorengruppen att de kan förlora alla sina trettiotalet tillstånd att driva skola om ytterligare missförhållanden uppstår. Thorengruppen är på inget sätt unik. Alltför länge har man låtit olika personer berika sig på skolverksamhet. Kvaliteten och behoven borde få komma i första rummet. Detta, inte möjligheten att berika sig på verksamheten, borde vara fokus för vårt skolsystem. Vänsterpartiet anser att skolan behöver avkommersialiseras och befrias från marknadslogiken.

Jag vill därför fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att komma till rätta med skolkoncerner som återupprepande missköter sitt utbildningsuppdrag?
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att komma till rätta med problemet kring skolkoncerner som använder medel som är avsedda för skolan till övriga affärsverksamheter som är helt utanför skolans uppdrag?