Interpellation 2022/23:399 Hbtqi-plus-personers rättigheter

av Daniel Vencu Velasquez Castro (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Sverige är ett av världens mest demokratiska och öppna länder där alla människor ska ha lika möjligheter att tillgodogöra sig ett fritt liv. Varje dag behöver vi vinna demokratin och varenda dag behöver vi stå upp för det öppna samhället. Demokrati kan inte begränsas till att få rösta i öppna och fria val vart fjärde år, utan det handlar även om handlingsutrymme för människor. Alla ska kunna vara aktiva i en demokrati och just nu är demokratin på reträtt på flera håll.

Under hösten fick vi se flera kommuner där Sverigedemokraterna vidtog politiska åtgärder för att stoppa sagostunder för barn, i flera kommuner förbjuds Pride flaggan och ett flertal uttalanden har gjorts från ledande sverigedemokrater som varit direkt hbtqi-plus-fientliga.

Den hårda retoriken mot hbtqi-plus-personer riskerar att undergräva flera år av arbete med att stärka rättigheterna för gruppen och med det göra Sverige till ett mer slutet land. Tiden då mänskliga rättigheter var vedertagna bland alla partier är förbi och man kan inte längre ta för givet att ens sexuella läggning inte blir politiserad. Hatet mot dragqueens och andra kulturyttringar är exempel på homofobi och transfobi. Nu senast har vi sett att organisationen Transammans har behövt ställa in sitt kollo för unga transpersoner till följd av hat och hot. Situationen är allvarlig och regeringen behöver agera.

Därför frågar jag statsrådet Paulina Brandberg:

 

  1. Vad gör ministern och regeringen för att säkerställa att hbtqi-plus-personers rättigheter stärks?
  2. Vad gör ministern och regeringen för att skydda hbtqi-plus-personer från hat och hot samt ge stöd när de blivit utsatta?
  3. Vad gör ministern och regeringen för att minska hatet mot hbtqi-plus-personer?
  4. Ser ministern och regeringen över någon lagstiftning för att stärka mänskliga rättigheter i Sverige och göra det svårare att hata, hota och förfölja hbtqi-plus-personer?