Interpellation 2022/23:393 Sanktioner mot pushbacks

av Annika Hirvonen (MP)

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

Grekland har länge kritiserats för att utföra pushbacks där människor som söker skydd i landet förhindras att stiga i land och söka asyl. Nyligen publicerade New York Times en granskning där en video visar hur maskerade män kör människor till stranden och sätter dem på en båt som tar flyktingarna ut till en grekisk kustbevakningsbåt. Därifrån sätts tolv personer, varav de flesta är kvinnor och barn, i en uppblåsbar gummibåt och lämnas åt sitt öde i Medelhavet. Flyktingarna räddas senare och förs till Izmir i Turkiet. En kvinna som bär sin sex månader gamla bebis berättar i Izmir för New York Times reporter att de var säkra på att de inte skulle överleva när de placerades i den uppblåsbara båten. 

Pushbacks är ett fruktansvärt brott mot mänskliga rättigheter. Att myndigheter förvägrar människor rätten att söka asyl och i stället placerar dem i livsfara är bortom oacceptabelt. 

Jag vill därför fråga statsrådet Maria Malmer Stenergard:

 

  1. Avser statsrådet verka för att en oberoende granskning av grekiska pushbacks ska tillsättas?
  2. Avser statsrådet att verka för att anklagelser om pushbacks även från andra EU-länder ska utredas grundligt av oberoende utredningar?
  3. Avser statsrådet att verka för kraftfulla EU-sanktioner mot Grekland och andra länder som utövar olagliga pushbacks?