Interpellation 2022/23:386 Äldreomsorgslyftet

av Anna-Belle Strömberg (S)

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

År 2020 införde den tidigare regeringen, efter dialog med Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), det så kallade Äldreomsorgslyftet. Satsningen syftade till att höja kompetensen och öka andelen undersköterskor, samtidigt som fler skulle kunna få tillsvidareanställningar. Därmed skulle satsningen bidra till att göra undersköterska till ett mer attraktivt yrke. Genom Äldreomsorgslyftet får anställda och vikarier möjlighet att utbilda sig till undersköterska på halvtid, en lösning som vi var många som välkomnade.

Regeringen har nu bestämt sig för att inte förlänga Äldreomsorgslyftet, vilket vi socialdemokrater anser vore ett stort misstag, då det har varit en framgångsrik satsning. Under åren 2020–2022 har cirka 25 000 personer sökt sig till Äldreomsorgslyftet. Vidareutbildningar har skett inom exempelvis lyftteknik, demens, välfärdsteknik, nutrition, språk och handledning.

I Dagens Samhälle den 27 april skriver partiföreträdare för Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet för Kommunförbundet Västernorrland under en debattartikel där man är mycket orolig över att regeringen inte har presenterat någon finansiering av Äldreomsorgslyftet efter 2023.

I Västernorrland är det totalt 440 personer som genomgått eller just nu genomgår utbildningar på väg mot att bli undersköterska, finansierade av Äldreomsorgslyftet.  

Det är ett bra första steg, men det behövs många fler. Behovet av utbildad personal till välfärden är stort både nu och de kommande åren. Enligt SKR:s prognoser kommer antalet invånare som är 80 år eller äldre att öka med 50 procent mellan 2021 och 2031. Behovet av nya undersköterskor och vårdbiträden beräknas till cirka 14 000 per år de kommande tio åren.

Behovet är därmed enormt, samtidigt som regeringen inte presenterat någon finansiering av Äldreomsorgslyftet efter 2023. Detta oroar lokala beslutsfattare. Kommuner och utbildningsanordnare behöver långsiktighet när det gäller sådana satsningar. 

Mina frågor till statsrådet Anna Tenje är:

 

  1. Varför vill inte statsrådet och regeringen både förlänga och utöka Äldreomsorgslyftet? 
  1. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa att kommuner och utbildningsanordnare ska klara kompetensförsörjningen och höja kompetensen inom äldreomsorgen långsiktigt?