Interpellation 2022/23:379 Konsekvensanalys av EU-förordningen PPWR

av Joakim Järrebring (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Livsmedelsförpackningar spelar en viktig roll i det europeiska och därmed det svenska livsmedelssystemet genom att underlätta tillgången till livsmedel och överkomliga priser, minska matsvinnet och skydda konsumenternas säkerhet. Hälften av alla förpackningar som produceras i EU är avsedda som livsmedelsförpackningar. Deras roll har blivit allt tydligare under covid-19-pandemin och den nuvarande globala livsmedelskrisen. Omkring 20 procent av alla livsmedel som produceras i EU går till spillo, vilket motsvarar 153,5 miljoner ton matsvinn per år. Samtidigt har Sverige, bland andra länder i Europa, upplevt en aldrig tidigare skådad matprisinflation.

I sitt förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall föreslår Europeiska kommissionen åtgärder som skulle begränsa användningen av engångsförpackningar inom hotell- och restaurangsektorn (artiklarna 22 och 26) och i förpackningar för frukt och grönsaker (artikel 22) och införa åtgärder som skulle påverka tillgången till livsmedelsförpackningar genom tröskelvärden för återvunnet innehåll (artikel 7). Alla dessa åtgärder kommer att påverka livsmedelssäkerheten, generera mer matsvinn och påverka logistiken i livsmedelskedjan och livsmedelsprisinflationen.

Vissa av åtgärderna, till exempel förbud mot engångsartiklar inom hotell- och restaurangsektorn kommer att leda till att återanvändbara förpackningar måste tvättas efter varje användning. Detta beräknas öka färskvattenförbrukningen med 3,4 gånger enligt det tekniska konsultföretaget Ramboll, och enligt forskningsbyrån Kearney upp till 4 miljarder liter mer färskvattenförbrukning. Detta sker vid en tidpunkt då det redan råder allvarlig torka över hela Europa, vilket bland annat drabbat jordbrukssektorn hårt.

Europeiska kommissionen har inte lämnat någon konsekvensanalys av PPWR:s inverkan på det europeiska livsmedelssystemet.

Min fråga till statsrådet Romina Pourmokhtari är därför:

 

Kommer statsrådet att se till att kommissionen tillhandahåller en genomgående konsekvensanalys av PPWR:s inverkan på det europeiska livsmedelssystemet för att minska dess påverkan på livsmedelssäkerhet, livsmedelslogistik, livsmedelspriser och matsvinn?