Interpellation 2022/23:378 Regeringens arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

av Sofia Amloh (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Våldet kan vara psykiskt, fysiskt men också ekonomiskt.

Var tredje vecka dödas en kvinna av en man och mer än en våldtäkt i timmen begås, dygnet runt, året om. Brottsförebyggande rådet uppskattar dessutom att cirka 80 procent av våldet mot kvinnor aldrig polisanmäls.

Varje kvinna är någons mamma, dotter, syster, kollega och vän men framför allt är hon en människa i sin egen rätt. Varje mördad kvinna är ett gigantiskt misslyckande och ett stort bakslag i kampen för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Mäns våld mot kvinnor är ingen privat angelägenhet utan handlar om grova brott. Våldet mot kvinnor är varken en naturkatastrof eller något som händer slumpartat. I de flesta fall är förövaren känd av samhället, kvinnorna har larmat, lämnat och gjort allt som står i deras makt för att skydda sig och sina barn.

Det har gjorts och det görs mycket, men det räcker inte. Det krävs ytterligare kraftsamling för att bryta det dödliga våldet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg: 

 

  1. Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att stärka det förebyggande arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra?
  2. Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att mäns våld mot kvinnor ska få samma prioritering, resurser, engagemang och tas på samma allvar som gängkriminalitet och som mäns våld mot andra män?