Interpellation 2022/23:375 Lämnaprogram för kvinnor som lever i våldsamma relationer

av Helena Vilhelmsson (C)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Över 75 000 kvinnor utsätts för våld av en partner varje år. Cirka 20 kvinnor mördas varje år av sin partner. I år har antalet mord på kvinnor i misstänkt parrelation redan nått den extrema siffran över 22 fall.

Våldet måste få ett slut, och samhället måste ta till alla medel för att sätta stopp för detta. Alltifrån förebyggande åtgärder till straffskärpningar är nödvändigt.

Det enda som vi verkligen kan säga räddar liv är om kvinnor som lever i våldsamma relationer fullt ut ges stöd att lämna i tidigt skede.

Att lämna kan vara det absolut svåraste beslutet att ta för kvinnor som lever i en våldsam relation. Barn, husdjur, boende, skola, arbete, ekonomi – det är många saker som kan hålla kvar kvinnan i en våldsam relation. Därför måste ett samlat stöd finnas så att kvinnan vågar och orkar ta steget och återfå sin frihet.

Det finns enskilda projekt i bland annat Jämtland och Stockholm där man jobbar med samordnat stöd till den våldsutsatta. Det behövs en modell, likartad över landet, där samverkan mellan myndigheter som polisen, socialtjänsten, Skatteverket, ekonomisk rådgivare, sjukvård och psykiatri sker. Den våldsutsatta kvinnan måste snabbt få det stöd som behövs så att hon kan fokusera på att skapa sig ett nytt liv, en ny vardag.

Ekonomiskt stöd och att snabbt få tillgång till en ny bostad är likaså avgörande faktorer.

Min fråga till justitieminister Gunnar Strömmer är:

 

Tänker ministern och regeringen initiera ett Lämnaprogram, likartat över landet, för kvinnor som lever i våldsamma relationer, och om inte, vilka åtgärder planerar ministern och regeringen för att förebygga och förhindra att fler kvinnor mördas?