Interpellation 2022/23:373 Schabloniserade taxor för förordnandemål

av Ola Möller (S)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Den 1 juni införs schabloniserade taxor i förordnandemål. Bakgrunden är att Riksrevisionen varit kritisk till utvecklingen av kostnaderna. Domstolsverket har därför tagit ett beslut om att schablonisera taxorna.

Konsekvenserna av detta kommer att bli att kvaliteten i förordnandemål sjunker och att rättssäkerheten blir en klassfråga. Utsatta personer som till exempel ska vittna om ett sexualbrott eller unga personer som aldrig varit med om ett polisförhör kommer inte att få det stöd och den hjälp de behöver.

I en tid då målen blir alltmer komplicerade, allt fler straff höjs och vi har en regering som säger sig vilja värna brottsoffren är det anmärkningsvärt att denna förändring sker.

Med anledning av detta vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att trygga allas rätt till skäligt och gott stöd i förordnandemål?