Interpellation 2022/23:366 Etableringsjobb

av Sofia Amloh (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

I december 2022 hade Svenskt Näringsliv, Unionen och LO enats om ett avtal avseende etableringsjobb, en helt ny modell för staten att stimulera anställningar. Syftet är att fler långtidsarbetslösa och nyanlända ska få ett jobb. Under den nya anställningsformen ska arbetstagaren enligt modellen erhålla en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten, och i normalfallet ska anställningen leda till en tillsvidareanställning på heltid. Målet är också att förbättra arbetsgivares förutsättningar till kompetensförsörjning genom en enkel stödmodell som ger en lägre lönekostnad.

Det är ett viktigt avtal som arbetsmarknadens parter har levererat och är en del av lösningen på flera problem som råder på svensk arbetsmarknad.

För att det nu ska kunna komma igång och människor ska gå från arbetslöshet till arbete behöver staten göra sin del.

I sex månader har etableringsjobben fastnat på Arbetsmarknadsdepartementet, och det är noll skapade etableringsjobb.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Varför har ministern inte vidtagit de åtgärder som krävs för att etableringsjobben ska kunna komma på plats?