Interpellation 2022/23:359 Störningar i järnvägssystemet

av Daniel Helldén (MP)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Vi befinner oss i ett läge där järnvägen drabbas av omfattande problem. Tåg är ständigt försenade eller inställda, biljettförsäljningen dras med omfattade förseningar eller avbryts, underhåll ställs in och tågpersonalen varslar om strejk då de inte kan få en vettig planering av sin arbetstid. Svensk järnväg är under hård press.

Trafikverket, som är ansvarigt för spåren och trafiksystemen, tycks inte klara av sin uppgift. De har sedan länge haft problem med att planera sitt järnvägsunderhåll. De har omfattande problem med sitt nya planeringsverktyg för spårtilldelning, och hela Järnvägssverige lider. Redan innan det nya systemet MPK sjösattes i december var problemen omfattande, och Trafikverket klarar inte att leverera det de skulle klara enligt gällande regelverk.

Vi har en väntande strejk som enligt operatörerna beror på statlig bristande förmåga att planera. Operatörerna säger att de inte kan schemalägga tågpersonalen med vettig framförhållning då de inte vet när de kan köra sina tåg. Facken menar att arbetsgivaren inte ger personalen vettig framförhållning att planera sina liv. Personalen pratar om att lämna branschen.

Tågoperatörerna ställer in avgångar och pausar verksamheten. Enligt uppgift ställer dessutom Trafikverket nu in underhållsarbeten, då de inte får ihop planeringen, något som innebär att järnvägssystemet kommer att lida än mer när de oplanerade akuta stoppen blir fler. Vi hamnar i en ond spiral. Järnväg i Sverige tappar med detta all vettig trovärdighet.

Detta innebär stor olägenhet för allmänheten och företag men också för förtroendet för järnväg som transportsätt. Går det inte att planera tågresandet kommer man att välja bort detta alternativ. Går det inte att planera sitt liv som tågpersonal med kommer man att välja bort detta yrke. Vi är inne i en ond spiral.

När järnvägen havererar drabbar detta hela samhället och den nödvändiga omställningen mot ett hållbart resande i Sverige.

Statsrådet har tidigare i år sagt att han kommer att försäkra sig om att Trafikverket, som är den ansvariga myndigheten, gör det de kan och det som krävs för att få bukt med problemen. Sedan dess har problemen accelererat.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Tänker statsrådet vidta några ytterligare åtgärder för att svensk järnväg ska fungera utan omfattande återkommande störningar?