Interpellation 2022/23:346 Lotteriförsäljning

av Tobias Andersson (SD)

till Statsrådet Niklas Wykman (M)

 

Regeringen och SD har enats om att ta fram ett förslag på förbud mot partipolitiska lotterier. En utredning ska nu tillsättas med uppdraget att ta fram ett eller flera konkreta lagförslag.

Bakgrunden är att Socialdemokraterna har riggat systemet för att skapa fördelar för sin egen lotteriförsäljning. På detta sätt har de, till skillnad från en kommersiell aktör på spelmarknaden, kunnat sälja lotter på kredit till spelmissbrukare, fattigpensionärer och redan skuldsatta. Det har skett genom en aggressiv marknadsföring och med bristande kundkännedom. 

Att ha ett medlemslotteri eller öppet sälja lotter till sympatisörer kan anses vara en sak, men anklagelserna som förekommer om att fattigpensionärer ska ha lurats att köpa lotter utan att de ens vet om att pengarna går till Socialdemokraterna är en helt annan sak. I närtid har det till media läckt manus som i detalj påstås visa hur försäljarna av de socialdemokratiska lotterna medvetet riktat in sig på fattigpensionärer och haft färdiga talepunkter för att kunna övertala dem. 

Det är bra att regeringen går fram med denna utredning för att kunna täppa till de luckor i systemet som Socialdemokraterna har skapat åt sig själva. Därutöver är det välbehövligt ur transparenssynpunkt att politiska partier inte kan kringgå reglerna för partidonationer genom att sälja lotter. I praktiken kan i dag särintressen av olika slag välja att köpa lotter av Socialdemokraterna och därigenom slippa offentlig granskning av partidonationen.

Förhoppningsvis kan utredningen komma med välavvägda förslag för hur dessa uppenbara problem kan lösas ut. I väntan på utredningen är det viktigt att frågan debatteras och diskuteras för att synliggöra de problem som utredningen syftar till att bekämpa.

Mot denna bakgrund önskar jag fråga statsrådet Niklas Wykman följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att öka transparensen kring lotteriförsäljning?