Interpellation 2022/23:342 Varg på landsbygden

av Patrik Björck (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Vargplågan sprider sig nu snabbt. Ilskan och frustrationen är stor hos oss som bor på landsbygden.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

När och hur tänker ministern agera?