Interpellation 2022/23:335 Skolor som lämnar oriktiga uppgifter

av Linus Sköld (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Det finns otroligt många sätt för vinstdrivande skolhuvudmän att spara in på elevernas utbildning så att det blir överskott till ägarna. Och det finns lika många sätt att ta ut pengarna ur verksamheten. Det är svårt, nästintill omöjligt, för politiken att hindra detta genom att reglera alla dessa faktorer. Därför måste marknadsskolan avskaffas och vinstutdelning förbjudas.

Den 23 april rapporterade Dagens Nyheter om en skolkoncern som upprepade gånger blivit påkomna med att sätta betyg som avviker kraftigt från resultaten på de nationella proven. År 2021 fick en av deras skolor en anmärkning av Skolinspektionen med anledning av att de satte för höga betyg. Skolledningen svarade inspektionen att de hade vidtagit åtgärder för att komma till rätta med detta. När DN nu mindre än ett år senare granskar koncernens betygsättning visar det sig att den fortfarande har samma inslag av fiffel.

Samma skolkoncern marknadsför sig på sin hemsida genom att påstå att de anställer de bästa legitimerade lärarna med hög pedagogisk kompetens. Men enligt DN har koncernen lägre andel behöriga lärare i matematik än riksgenomsnittet. Så få som hälften av koncernens matematiklärare är behöriga.

På sin hemsida påstår de också att de inte tar ut vinst ur verksamheten. Ändå delar koncernen ut miljoner till ägarna via moderbolaget som har samma ägare.

Det är allvarligt att systemet som tillåter vinstintresse i skolan lockar skolhuvudmän att hålla uppe betygsgenomsnittet, fara med osanning om sin vinstutdelning och låtsas ha bättre lärarbehörighet än vad de har. Elever och föräldrar kan inte göra välinformerade val om skolor inte marknadsför sig med riktiga uppgifter. Skolinspektionen kan inte utföra sitt uppdrag om skolor lämnat oriktiga uppgifter om vilka rättelser de vidtagit efter en inspektion.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

  1. Vad avser statsrådet att göra för att komma till rätta med de avarter som vinstintresset i skolan skapar?
  2. Hur avser statsrådet att agera för att säkerställa att Skolinspektionen och elever och föräldrar har tillgång till riktiga och sakliga uppgifter om skolors verksamhet?