Interpellation 2022/23:334 Elstöd till företag

av Niklas Karlsson (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Det är just nu dyrt att leva och verka i Sverige, både för hushåll och företag. Det gäller alldeles särskilt om man behöver förbruka en stor mängd el. Ett av de tydligaste budskapen jag som förtroendevald möter vid företagsbesök är förväntningarna på förutsägbarhet, långsiktighet och transparens vid politiska beslut. Regeringens hantering av elstöd till företag och privatpersoner kan knappast sägas präglas av detta.

Elstöden är kraftigt försenade, de omfattade från början enbart södra delen av landet, och de elstöd som skulle betalas ut till privatpersoner hamnade i vissa fall även hos företag. Såväl granskning som återbetalning försvåras av sekretess och slarvig hantering på grund av regeringens hantering av stöden.

Nu kommer en ny chans att göra rätt när elstödet till företag ska betalas ut. Nu kan utbetalande och granskande myndigheter, svenska folket och företagare få bättre förutsättningar för såväl granskning som en mer rättssäker och förenklad hantering.

En del lantbrukare har till exempel mottagit stöd som var avsett för privatpersoner och bland andra LRF kräver att de inte ska bli återbetalningsskyldiga. Det är något som mycket väl kan bli aktuellt.

I en artikel i Svenska Dagbladet den 21 mars 2023 säger statsrådet att hon inte tycker inte det är så farligt att det blivit så här. Hon känner sig trygg i att man inte får elstöd i dubbla omgångar om man inte har rätt till det och till Ekot är svaret: ”Det viktigaste är att det blir rätt i slutändan”. Det är en pragmatisk men inte juridiskt hållbar ansats. Vilken myndighet skulle låta bli att återkräva ett felaktigt utbetalat belopp till en bidragsmottagande privatperson med motiveringen att det nog blir rätt i slutändan. Strulet som föregår det förhoppningsvis riktiga slutresultatet ställer också till mycken oreda och besvär för redan mycket hårt pressade företag. Får de behålla pengarna eller inte? Hur påverkas likviditet och bokföring vid återkrav.

Skatteutskottet framförde önskemål att närvara vid näringsutskottets sammanträde den 20 april i samband med näringsministerns besök i samma utskott, för att få möjlighet att lyssna och ställa relevanta frågor i samband med ministerns föredragning om elstödet till företag. Detta avslogs.

Jag vill därför ställa följande frågor till energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

  1. Inom vilka elprisområden kommer företag att vara berättigade till stöd, och vilka principer ligger till grund för regeringens urval av vilka elprisområden som ska omfattas?
  2. När kommer elstödet till företagen att betalas ut, och kommer företagen att kunna känna sig trygga med att de belopp som utbetalats faktiskt är deras att använda?