Interpellation 2022/23:332 Den svenska veterinärbristen

av Sofia Skönnbrink (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Sverige är känt för sitt starka djurskydd och goda djurhälsoläge och är på många sätt ett föregångsland när det kommer till djurvälfärdsfrågor.

De senaste åren har vi dock kunnat ta del av alarmerande rapporter gällande veterinärbristen i Sverige. I dag finns stora bemanningssvårigheter inom djurens hälso- och sjukvård, särskilt när det gäller Distriktsveterinärernas verksamhet. Att våra djur får den vård som de behöver, när de behöver den, är oerhört viktigt om vi ska kunna upprätthålla ett gott djurskydd i Sverige.

I regeringsställning genomförde Socialdemokraterna en betydande förstärkning av veterinär- och djursjukskötarutbildningarna vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Satsningen var avsedd att årligen generera 40 ytterligare utbildningsplatser på veterinärutbildningen och 20 fler platser på djursjukskötarutbildningen.

I regeringsställning tillsatte Socialdemokraterna även en utredning för att undersöka på vilket sätt vi kan uppnå en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för våra svenska djur. Resultatet av utredningen presenterades i höstas och har nu varit ute på remiss.

Det är nu av största vikt att detta viktiga arbete inte avstannar utan att nuvarande regering även framöver prioriterar frågan.

Därför vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

  1. På vilka sätt avser ministern och regeringen att arbeta för att komma till rätta med den akuta veterinärbristen?
  2. Hur ställer sig ministern och regeringen till föreslagna åtgärder i utredningen, och vilka avser man ta hänsyn till i det fortsatta arbetet?