Interpellation 2022/23:327 Deltagande i North Sea Summit

av Marielle Lahti (MP)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Luxemburg, Irland, Norge och Storbritannien samlades den 24 april i Belgien för North Sea Summit. I ett gemensamt uttalande har stats- och regeringscheferna slagit fast att man ska bygga 150 gigawatts havsbaserad vindkraft till 2030 och minst 300 gigawatts till 2050. 

Målet är, enligt Belgiens premiärminister Alexander De Croo, att “bygga världens största gröna energianläggning i Nordsjön. Genom att gå ihop kommer vi att påskynda energiomställningen, stärka vårt tekniska ledarskap och förse miljontals europeiska hushåll och företag med koldioxidfri energi.” 

Inför toppmötet gick mer än 100 företag ut i en gemensam deklaration för att understryka behovet av nya stora investeringar i produktionskapacitet för vindenergi och nödvändig infrastruktur. Samma vädjan finns bland svenska företag, som alla skriker efter politiska beslut som skapar tydliga förutsättningar för utbyggnaden av billig elproduktion i Sverige i närtid. 

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch: 

 

Varför deltar inte ministern och Sverige i detta samarbete?