Interpellation 2022/23:326 Sökbara orosanmälningar

av Gustaf Lantz (S)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Socialtjänsten har att se till barnets bästa när de beslutar om insatser som rör ett barn.

Varje år inkommer det ett stort antal orosanmälningar till landets socialtjänster. Det är upp till socialnämnden att göra en bedömning av hur de ska gå vidare med anmälningarna. Bedömningen ska dokumenteras.

Om socialtjänsten väljer att inte inleda någon utredning får dokumentationen enbart förvaras kronologiskt. Det är inte tillåtet att söka bland anmälningar som stannat vid förhandsbedömningar. När handläggaren inte kan se den totala bilden är det risk att barn lämnas utan nödvändig hjälp. Detta är inte förenligt med barnets bästa.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utrett frågan och föreslår en lagändring om att göra det möjligt att spara nedlagda orosanmälningar om barn i sökbara register. Förslaget har varit ute på remiss med ett positivt mottagande. 

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

  1. Avser statsrådet och regeringen att lägga fram ett förslag till riksdagen om att tidigare orosanmälningar gällande barn ska göras sökbara inom socialtjänsten?
  2. När kan i så fall en sådan lagändring finnas på plats?