Interpellation 2022/23:325 Säkerhetsintressen på Gotland

av Peter Hultqvist (S)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Färjelinjerna mellan Gotland och fastlandet är av väsentlig betydelse för transporter av personer och varor. De är med andra ord att betrakta som Gotlands livlina. Därmed är de också viktiga från säkerhetssynpunkt.

När nu Trafikverket ska upphandla operatör för trafiken Nynäshamn–Visby och Oskarshamn–Visby har det en bredare betydelse än enbart möjligheten till kommunikation. I det nu hårt ansträngda säkerhetspolitiska läget går det inte att bortse från rena försvarsintressen i samband med denna upphandling. Östersjön och Gotland har en mycket viktig säkerhetspolitisk betydelse. 

I samband med upphandlingen är det därför viktigt att markera att den som får förtroendet att vara operatör av färjelinjerna fullt ut värnar svenska säkerhetspolitiska intressen.

Min fråga till försvarsminister Pål Jonson är därför:

 

Vilka initiativ är ministern beredd att ta för att värna försvars- och säkerhetspolitiska intressen i samband med upphandlingen av färjetrafiken Visby–Nynäshamn och Visby–Oskarshamn?