Interpellation 2022/23:324 En kommission för svensk bostads- och fastighetsmarknad

av Alireza Akhondi (C)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Svenskt bostadsbyggande har till följd av inflationen och den ekonomiska utvecklingen i det närmaste stannat av helt. Det talas om kollaps för nybyggnation av nya bostäder. Samtidigt pressas svenska hushåll av kraftigt och snabbt ökande bolåneräntor. Hyrorna har höjts, och redan innan bläcket hunnit torka på avtalen från centrala förhandlingar talas det om behov av nya revideringar uppåt.

Inflations- och kostnadskrisen skapar stora problem för fastighetsbolag, som är historiskt högt belånade och ytterst känsliga för snabba förändringar av kostnadsläget. En krasch skulle skapa enorma följdeffekter för andra delar av svensk ekonomi.

Att staten i den här situationen inte lever upp till sina åtaganden för investeringsstödet, samt åtaganden som rör stambanor kopplat till ökat bostadsbyggande, spär på den redan utsatta situationen.

Kraftigt stigande lokalhyror drabbar många butiksägare. Närmare 3 000 butiker riskerar konkurs till följd av detta.

Sedan 2006 har över 60 offentliga utredningar som berör svensk bostadspolitik lämnat sina betänkanden. I princip är varenda centimeter av detta politikområde utrett både på längden och tvären. Det är dags att politiken vågar sig på att ta ett helhetsgrepp och börjar genomföra reformer. Det behövs en kriskommission i from av en parlamentarisk utredning som kan agera.

Jag vill därför fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

  1. Är statsrådet beredd att agera, exempelvis genom att tillsätta en parlamentarisk utredning för att ta tag i alla delar som behöver styras upp för att få bukt med strukturproblemen på bostads- och fastighetsmarknaden?
  2. Är statsrådet beredd att inom sitt ansvarsområde också titta på skattemässiga effekter, då just skatternas utformning påverkar både rörlighet och tillkomst av nya bostadsytor?