Interpellation 2022/23:312 Åtgärder för lägre elkostnader kommande vinter

av Marielle Lahti (MP)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Sedan hösten 2021 har Sveriges elpriser varit ohållbart höga. Regeringen har hittills försökt lösa detta genom att dela ut direkta stöd till hushåll och företag. Denna strategi har visat sig vara bristfällig, då man från regeringens sida inte levererat på de löften om när och hur elstöden till hushåll och företag skulle betalas ut. Det har skapat otrygghet och opålitlighet – något som leder till att urholka förtroendet för politiken som helhet. Det är extremt allvarligt.

Denna typ av stöd har absolut varit nödvändig under en begränsad period. Men tyvärr har regeringen dragit fötterna efter sig vad gäller investeringar som snabbt sänker hushållens elkostnader långsiktigt. Det överlägset snabbaste sättet att sänka hushållens elkostnader är investeringar i energieffektiviseringar. Här finns en enorm potential.

De förslag som regeringen lagt på området är långt ifrån tillräckliga. Mer behövs om Sverige ska stå bättre rustat inför nästa vinter. 

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch:


Vilka åtgärder kommer ministern och regeringen att införa inför vintern 2023 som kommer att varaktigt sänka kostnaderna för el för svenska hushåll och företag?