Interpellation 2022/23:307 Föräldraförsäkringens framtida utformning

av Sanne Lennström (S)

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

I Sverige är vi stolta över vår föräldraförsäkring. Vi måste dock ständigt se över nya vägar för att skapa ett system som ger ett mer jämställt uttag eftersom dagens ordning kraftigt skadar kvinnors löner och pensioner. 

I en intervju med tidningen Mama öppnar statsrådet Tenje upp för att man bör kunna ge bort dagar i föräldraförsäkringen till ”en bekant”. Detta samtidigt som regeringen lägger ett förslag om flera dubbeldagar i syfte att ge föräldrarna mer tid tillsammans med varandra och sitt barn och skapa ett mer jämställt uttag. 

Det finns en uppenbar risk att vår föräldraförsäkring förvandlas till ett vouchersystem där man kan anställa en barnflicka/nanny för sina dagar i föräldraförsäkringen. Detta är något som även exempelvis TCO har påtalat. Föräldraförsäkringen är till för föräldrarna och inte för så kallade ”bekanta”. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Tenje:

 

Avser statsrådet och regeringen att göra om föräldraförsäkringen så att den kan flyttas över till andra personer, t.ex. till en barnflicka?