Interpellation 2022/23:300 Åtgärder mot utslagningen av elever

av Åsa Westlund (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Den förra regeringen tillsatte en utredning som skulle titta brett på hur fler elever skulle kunna gå vidare från grundskolan till gymnasiet.

I dag vet vi att gymnasieexamen är av avgörande betydelse för att få jobb och bli etablerad på arbetsmarknaden. Trots det hindras 18 000 elever, eller var sjunde elev, i dag från att läsa vidare på ett nationellt program på gymnasiet. Det här är ohållbart. Unga människor slås ut helt i onödan. Trots att vår svenska samhällsmodell bygger på att alla bidrar efter förmåga.

Vi vet dessutom att kunskapskraven på svensk arbetsmarknad ökar.

De spärrgränser för att läsa vidare på gymnasiet som införts med det nya betygssystemet fanns inte förut. Och det var alls inte tanken att betygssystemet skulle få sådana här effekter när det infördes.

I detta läge förbjuder regeringen den tillsatta utredningen att föreslå reformer som både har stöd i forskning och skulle kunna lösa situationen med att så många elever hindras från att läsa vidare efter grundskolan. Betyget underkänt måste tydligen till varje pris finnas kvar, oavsett vad den samlade forskningen och erfarenheten säger i frågan.

Regeringen sätter därmed sina egna politiska principer före unga människors möjlighet att lära sig mer och få en bra start på arbetsmarknaden. 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Varför ändrar statsrådet och regeringen utredningsdirektiven så att utredningen inte fritt kan föreslå åtgärder för att lösa problemet med den stora utslagningen av elever?