Interpellation 2022/23:290 Israels utveckling

av Lotta Johnsson Fornarve (V)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Israels övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, folkrätten och det palestinska folket inte bara fortsätter, utan de blir dessutom allt grövre. Sedan det stod klart att Israels nya regering utgörs av en koalition bestående av mycket starkt ultraortodoxa och högerextrema partier har våldet eskalerat drastiskt. Det är tydligt att bosättare såväl som israeliska soldater tar den nya politiken som en intäkt för en ökad brutalisering. I veckan inleddes ramadan, och oron för våldsamheter är stor.

Företrädare för de båda länderna har haft möten i syfte att dämpa oroligheterna. Samtidigt fortsätter högt uppsatta politiker att öka spänningarna. Den israeliska finansministern Bezalel Smotrich sa nyligen vid ett möte i Paris att palestinier inte finns på riktigt – de är ett fiktivt folk utan varken historia eller kultur. Han har också uttalat att den palestinska byn Hawara borde utplånas, någonting som till och med fick det amerikanska utrikesdepartementet att överväga att neka Smotrich visum.

Samtidigt pågår en allvarlig nedmontering av demokratiska rättigheter inne i Israel. Regeringen har gått fram med ett lagstiftningspaket som innebär stora förändringar av rättsväsendet, bland annat att parlamentet får makt att upphäva domar från landets högsta domstol. Förslaget har mött stora protester, både inne i Israel och i andra länder.

Vänsterpartiet är djupt oroat över utvecklingen där Israel nu tar stora kliv mot en brutaliserad och alltmer auktoritär regim. Ockupationen av Palestina har länge varit ett bevis på att man inte bryr sig om vare sig mänskliga rättigheter eller internationell humanitär rätt.

Den svenska regeringen har visat ett begränsat engagemang för den humanitära situationen i Palestina. Exempelvis har man valt att drastiskt skära ned på biståndet till landet. Enligt DN, som har tagit del av Sidas interna beräkningar, handlar det om ett minskat belopp på så mycket som mellan 40 och 60 procent.

Samarbetet mellan EU och Israel är omfattande och ger EU en möjlighet att sätta press på Israel att respektera folkrätten. Sverige kan som ordförandeland i EU spela en avgörande roll både för en framtida freds- och försoningsprocess och för försöken att bygga en palestinsk statsbildning i dag.

EU:s associationsavtal med Israel innefattar förmånliga handelsavtal som ger det israeliska näringslivet stora ekonomiska fördelar. På så vis bidrar EU till att stärka den ekonomiska basen för ockupationspolitiken. Samtidigt är avtalet villkorat med respekt för de mänskliga rättigheterna. Sverige bör motsätta sig att EU fördjupar sitt samarbete med Israel på något område samt suspendera det nuvarande associeringsavtalet.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

  1. På vilket sätt kommer den svenska regeringen att agera mot det ökade våldet mot palestinier?
  2. Avser regeringen att vidta några diplomatiska åtgärder i syfte att motverka den auktoritära utvecklingen i Israel?
  3. Avser ministern och regeringen att verka för att suspendera det nuvarande associeringsavtalet mellan EU och Israel?
  4. Vilka andra diplomatiska åtgärder överväger regeringen för att bidra till en lösning på konflikten och ett slut på Israels ockupation av Palestina?