Interpellation 2022/23:289 Träffsäkrare subventionerade anställningar

av Sofia Amloh (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Den aktiva arbetsmarknadspolitikens främsta uppgift är att stödja personer som blir arbetslösa så att de kommer tillbaka till varaktig sysselsättning och egen försörjning. Eftersom arbetslösa individer utgör en heterogen grupp med varierade behov och förutsättningar krävs att det finns ett batteri av arbetsmarknadspolitiska verktyg såsom utbildning, arbetspraktik, vägledning och matchning, liksom subventionerad sysselsättning.

Sverige satsar stora resurser på subventionerade anställningar, och det finns goda argument för detta, inte minst mot bakgrund av positiva effekter avseende övergång till osubventionerat arbete, särskilt om subventionerna riktas till grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden och särskilda svårigheter att få osubventionerade arbeten.

Samtidigt är det viktigt att anställningsstöden och skattepengarna inte missbrukas. Oseriösa aktörer ska inte kunna använda subventionerade anställningar som ett sätt att dumpa villkor och löner eller snedvrida konkurrens inom branscher. Tyvärr ser vi alltför ofta exempel på kriminella som utnyttjar både människor och skattemedel. Det påverkar både hela branscher och den svenska arbetsmarknadsmodellen negativt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

  1. Tänker ministern vidta några åtgärder för att träffsäkerheten i de subventionerade anställningarna ska öka?
  2. Avser ministern att vidta några åtgärder för att en bättre utväxling av de ekonomiska resurser som satsas på denna typ av åtgärder ska säkerställas?
  3. Vilka initiativ avser ministern att ta för att förhindra överutnyttjande och fusk avseende de subventionerade anställningarna?