Interpellation 2022/23:284 Finansiering av nödvändig kalkning

av Joakim Järrebring (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland larmar om att prisökningarna på kalk riskerar försurning av svenska sjöar. TV4-nyheterna rapporterar att minst nio län larmar om att anslagen inte räcker.

Kalkning kommer att behövas i många decennier framöver för att undvika skador på försurningskänslig fauna och flora i sjöar och vattendrag.

Otillräckliga kalkningsanslag leder nu till utebliven kalkning. Risken är stor att vi kommer att tappa de naturvärden som vi byggt upp under de senaste fem decennierna av lyckad kalkningsverksamhet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Tänker statsrådet ta några initiativ för att säkra den finansiering som krävs för att utföra den nödvändiga kalkningen?