Interpellation 2022/23:277 Social dumpning mellan kommuner

av Denis Begic (S)

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

Under de senaste månaderna har jag träffat många kommunala företrädare, främst på landsbygden, för att lyssna till deras erfarenheter av social dumpning. Den frustration som jag har mött i flera kommuner är stor. Det är tydligt att människor utnyttjas av oseriösa aktörer och rika kommuner i syfte att flytta problematiken från en kommun till annan.

Under ett av mina besök fick jag till mig att kommunen budgeterat försörjningsstöd på cirka 7 miljoner kronor, vilket är vad utfallet tidigare blivit. Men nu har de överskridit budgeten med 100 procent, till 14 miljoner kronor. När man tittade på vad som orsakade denna dubblering var svaret att många av de nyinflyttade invånarna kommit till kommunen med stora behov. Det framstår som tydligt att kommuner aktivt arbetar för att människor med försörjningsstöd ska förmås flytta till andra fattigare kommuner.

Regeringen har lagt ned utredningen om social dumpning med motiveringen att det inte förekommer. Men fler och fler kommuner vittnar om motsatsen och att det dessutom är satt i system. Det framstår som tydligt att det är dags för regeringen att ta denna fråga på största allvar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Erik Slottner:

 

  1. Vad avser statsrådet att göra åt de problem som nu uppdagats i flera kommuner?
  2. Vilka skäl låg till grund för beslutet att lägga ned en pågående utredning om social dumpning?
  3. Vilka konkreta åtgärder tänker statsrådet vidta för att stoppa social dumpning?