Interpellation 2022/23:274 Situationen för pensionärer födda 1957

av Janine Alm Ericson (MP)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Den 1 januari 2023 höjdes åldersgränsen i flera delar av pensionssystemet. När pensionsåldern höjs införs normalt sett övergångsregler för att det inte ska uppstå orimliga konsekvenser för berörda grupper. Så har skett även denna gång men med ett undantag, nämligen det förhöjda grundavdraget för personer födda 1957.

Konsekvenserna av de uteblivna övergångsreglerna är att personer födda 1957 får betala mer i skatt än andra personer som uppnått riktåldern för pension. De uteblivna övergångsreglerna innebär att personer födda 1957 från och med 2023 betraktas som pensionärer i alla hänseenden förutom att de inte får ta del av det förhöjda grundavdrag som andra som uppnått riktåldern för pension får ta del av.

Situationen för de drabbade försvåras ytterligare av att det länge inte fanns korrekt information om skattesituationen för personer födda 1957. Detta innebär att personer – på goda grunder – har planerat sin ekonomiska situation baserat på att de likt alla andra som uppnått riktåldern skulle få ta del av det förhöjda grundavdraget. Många i årskullen 1957 har gått i pension eller meddelat arbetsgivare att de ämnar göra det utifrån antagandet att de också skulle omfattas av det förhöjda grundavdraget. Att de nu drabbas av en betydligt högre skatt än de räknat med är inte rimligt. Det undergräver legitimiteten i hela pensionssystemet.

Politiken har inte haft för avsikt att det skulle bli på det här sättet utan det hela verkar röra sig om ett mycket olyckligt misstag. Av den utredning som låg till grund för höjda pensionsåldrar framgår att personer födda 1957 eller tidigare inte skulle beröras av de höjda åldersgränser som trädde i kraft 2023. Pensionsmyndigheten har i ett brev till de som drabbats sagt att den tydligare borde ha upplyst regeringen om effekterna för personer födda 1957.

Att pensionärer födda 1957 inte omfattas av det förhöjda grundavdraget innebär att vi för den här årskullen nu har återinfört den orättvisa skatteklyfta mellan pensionärer och arbetstagare som infördes av den förra borgerliga regeringen och som den rödgröna regeringen arbetade för att ta bort.

Finansministern berör i sitt tidigare svar på min skriftliga fråga i detta ämne inte denna orättvisa skatteklyfta utan nämner i stället jobbskatteavdraget för äldre, men det gör ingen skillnad för alla de personer födda 1957 som nu har gått i pension i tron att de skulle omfattas av det förhöjda grundavdraget.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Anser ministern att den skattemässiga behandlingen av personer födda 1957 är rimlig, och om inte, vad avser ministern att göra åt detta?