Interpellation 2022/23:262 Statens närvaro i hela landet

av Isak From (S)

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

För oss socialdemokrater är det självklart att staten ska vara närvarande i hela landet. Det gäller både statliga arbetstillfällen och statliga myndigheter.

Sedan Stefan Löfven blev statsminister har ett stort antal statliga jobb omlokaliserats från storstäderna, samtidigt som fler servicekontor har öppnat. Den statliga närvaron behöver utvecklas i de glesare delarna av landet, och i särskilt utsatta områden i våra städer, efter många decennier av vikande närvaro. Det är grundläggande för tryggheten – i att polisen kommer, att det går att få kontakt med Försäkringskassan eller att det finns möjlighet att få hjälp om pensionsutbetalningen strular. När S styrde skulle nyetablerade myndigheter ska alltid pröva sin lokalisering någon annanstans än i storstäderna.

Vad den nya regeringen vill med lokalisering av statliga myndigheter verkar däremot något oklart, särskilt när det nu framkommer det att den nya Utbetalningsmyndigheten kommer att få ett eget våningsplan på 1 770 kvadratmeter i åttavåningshuset Sthlm 04 i Hammarby sjöstad i södra Stockholm.

Med anledning av regeringens ansvar för styrning av de statliga myndigheterna vill jag fråga statsrådet Erik Slottner:

 

Överväger statsrådet och regeringen insatser för att statens närvaro i resten av landet ska öka, och i så fall vilka?