Interpellation 2022/23:259 Ett globalt naturavtal

av Rebecka Le Moine (MP)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Före jul slöts ett globalt avtal för naturen i Montreal på COP 15, med visionen att stoppa artutrotningen och vända trenden. Det är nu av största vikt att avtalet implementeras.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Vad avser statsrådet att göra för att Sverige ska uppfylla den vision och de mål som anges i biodiversitetsavtalet?