Interpellation 2022/23:248 Elstöd till företag

av Isak From (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Flera mindre företag har i nuläget inget annat val än att säga upp personalen, sälja verksamheten eller försättas i konkurs. Både tålamodet och pengarna börjar ta slut. En konditor i Vilhelmina fick en flerdubbling av kostnaderna. Många företag, pizzerior och bagare har också haft femdubbla elräkningar i ett halvårs tid och räknade med att stödet skulle betalas ut vid det här laget.

Det glädjande för de medborgare inom elområdena 3 och 4 som nu trots att det kommer flera månader sent fått ta del av elstöden.

När medborgare och företag, särskilt företag i norra Sverige, kan få stöd framstår gång på gång som ytterst oklart. Regeringens ansvariga statsråd Ebba Busch har gång på gång backat och beskrivit frågan som svår och att systemet är komplicerat. Men nu har regeringen meddelat att företag i elområdena 3 och 4 ska få elstöd. Det nya förslaget bygger på samma modell som elstödet för hushåll, och hur mycket pengar man får bestäms av hur mycket el man har använt från oktober 2021 till och med september 2022. Ersättningen för elområde 4 är 0,79 kronor per kilowattimme, och för elområde 3 är den 0,50 kronor per kilowattimme. Man ska kunna söka elstödet från den 30 maj. En förutsättning är dock att företaget har eget elavtal.

Men ganska snart framgick det att svenska företag kan få vänta på de 29 miljarderna i elstöd till någon gång nästa vinter, och enligt Skatteverket kan det dröja innan stödet når kontona.

Med anledning av företagens rådande kostnadsläge vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

  1. Avser ministern och regeringen att vidta några åtgärder för att stödja företag utan eget elavtal där elkostnaden tas ut via hyran?
  2. Avser ministern och regeringen att vidta några andra åtgärder för att motverka nya konkurser till följd av det höga energipriset?
  3. När kommer företag i norra Sverige att kunna ta del av elstöd?