Interpellation 2022/23:243 Förutsättningarna för de små livsmedelsproducenterna

av Anders W Jonsson (C)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Livsmedelsverket har arbetat fram en ny tillsynsmodell som ska träda i kraft 2024. Den bygger på en klassifikation av enheterna utifrån risk för avvikelser, och avgifterna baseras på denna. Det är ett poängsystem där fler riskpoäng ger en ökad kontroll och en högre avgift.

Med tanke på Livsmedelsverkets syn på små producenter riskerar mindre styckerier, charkuterier och mejerier att få kraftigt höjda avgifter. Eldrimner – Nationellt resurscentrum för mathantverk har påtalat att resultatet kan bli ytterligare försämrade förutsättningar för de små livsmedelsproducenterna.

Jag ställde tidigare en skriftlig fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren där jag undrade på vilket sätt ministern och regeringen skulle försäkra sig om att inte den nya tillsynsmodellen blir en tung börda för de små livsmedelsproducenterna.

I sitt skriftliga svar nämnde landsbygdsministern inte med ett ord hur de små livsmedelsproducenterna skulle skyddas från kraftigt ökade kostnader för livsmedelskontrollen.

Oron sprider sig nu bland landets mathantverkare. För vissa kan kostnaderna öka med upp till 300 procent.

Jag vill därför ställa följande fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

På vilket sätt kommer ministern och regeringen att förhindra att de små mathantverkarna drabbas av kraftigt ökade kostnader för livsmedelskontroller?