Interpellation 2022/23:241 Trafikverkets marknadsanpassade planering av kapacitet

av Patrik Jönsson (SD)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Trafikverkets införande av MPK, som står för en marknadsanpassad planering av kapacitet, inför tågplanen T23 har kantats av flera problem, vilket försvårat och varit till men för tågföretagen. Trafikverket valde att trots en medvetenhet om att det skulle vara behäftat med problem ta systemet i drift i stället för att skjuta upp lanseringen tills systemet var redo.

Bland annat har de företag som driver persontransport inte fått tåglägen i tid, vilket har lett till att på många avgångar har resenärer inte kunnat boka biljetter förrän i ett väldigt sent skede. Exempelvis släpptes många jul- och nyårsbiljetter först i november trots att de skulle ha släppts i september. Resultatet blev att SJ:s bokningssystem kraschade när biljetterna väl släpptes och desperata kunder överbelastade systemet.

Nu har det hänt igen. Trots att påsken, som är en stor reshelg, snart är i antågande har Trafikverket fortfarande inte lyckats planera in väl kända banarbeten i tid, varför många avgångar ännu inte är bokningsbara. Så här kan inte en statlig myndighet agera. Trafikverket måste omgående ombesörja att MPK fungerar fullgott.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att leveransen av tåglägen till tågföretagen ska göras enligt stipulerade tider?