Interpellation 2022/23:228 Exitskatteutredningens nedläggning

av Mathias Tegnér (S)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Ojämlikheten ökar i världen och har gjort så i decennier. En busslast av världens rikaste personer äger lika mycket som halva jordens befolkning. I vårt eget land äger fem personer mer än fem miljoner svenskar. I Oxfams index över hur framgångsrika länder är med att bekämpa ojämlikhet har Sverige fallit från en hedrande förstaplats 2017 till en tjugondeplats 2022.

Det är uppenbart att Sverige behöver en aktiv politik för att minska klyftorna i vårt land. Tyvärr har Sverige nu fått en regering som verkar ha som ambition att öka klyftorna och ojämlikheten i vårt land. Mycket tyder på att det kommer att förvärra de problem som vi brottas med i dag, som låga skolresultat, hög gängbrottslighet och en tudelad arbetsmarknad. Med kirurgisk precision har regeringen sänkt skatten för de rikaste och lagt ned utredningar som skulle kunna göra Sverige mer rättvist.

Jag är glad att finansminister Elisabeth Svantesson i riksdagens kammare sagt att regeringen prioriterar arbetet mot skattefusk. Samtidigt kan det konstateras att Skatteverket i den högerkonservativa regeringens budget har fått minskade resurser som skulle kunna gå till arbetet mot skattefusk.

Utöver detta har regeringen dessutom lagt ned Exitskatteutredningen, som hade som uppdrag att täppa till en lucka i nuvarande lagstiftning. Det är uppenbart att regeringen tycker att de som gör så stora kapitalvinster att de kan tänka sig betala en summa motsvarande en undersköterskas årslön på skatterådgivning, just för att slippa skatt, de ska få fortsätta fuska.

En grundläggande skatterättslig princip är att de vinster som har uppstått när en person är skattskyldig i ett land också ska beskattas i det landet. Flera länder har fungerande sådana system, med särskilda skatteregler för personer som flyttar ut. I Sverige förverkligas den här principen genom den så kallade tioårsregeln, där staten utsträcker sin beskattningsrätt på kapitalvinster tio år efter utflyttning.

Sedan flera år tillbaka har det varit känt att tioårsregeln inte fyller sitt syfte. Som det ser ut i dag är det möjligt att helt eller delvis slippa undan beskattning av kapitalvinster som tjänats in i Sverige om man väljer att lämna landet. Det här har lett till att aggressiv skatteplanering, vilket bland annat Riksrevisionen varnat för flera gånger. Detta gör att svenska staten går miste om stora belopp varje år.

Därför är mina frågor till finansminister Elisabeth Svantesson:

 

  1. Varför lade ministern och regeringen ned Exitskatteutredningen?
  2. Vilka åtgärder överväger ministern för att åtgärda de problem som finns med tioårsregeln och dess funktionssätt?