Interpellation 2022/23:224 Förhandlingen om Sveriges klimathandlingsplan

av Jytte Guteland (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Regeringen ska i enlighet med klimatlagen ta fram en klimathandlingsplan som ska presenteras hösten 2023. Den senaste klimathandlingsplanen beslutades år 2019 och innehöll bland annat beskrivningar av vilka åtgärder som den dåvarande regeringen avsåg att vidta dels på tvärsektoriell nivå, dels för olika utsläppssektorer med ett särskilt fokus på transportsektorn, med syfte att uppnå Sveriges klimatmål.

Klimathandlingsplanen är ett viktigt redskap för att konkretisera, samordna och förtydliga hur Sverige avser att lyckas med sina klimatpolitiska mål. Vikten av att lyckas med att förankra handlingsplanen i riksdagen kan inte överskattas. 

Det är därför oroande att klimat- och miljöministern inte verkar ha en klar plan för hur arbetet med att förankra klimatarbetet ska gå till. I medier får vi veta att regeringen avser att förhandla detta utan sitt samarbetsparti Sverigedemokraterna. Det ska i stället förhandlas med andra partier i riksdagen. Trots dessa uppgifter har inga kontakter för detta vidtagits med det största partiet i riksdagen. Dessutom försvårar Tidöavtalet möjligheten att nå klimatmålen, något som också finansministern har dryftat i intervjuer då hon varit osäker på om Sverige kommer att nå klimatmålen.

Regeringens samarbetsparti är dessutom tydligt med att de vill överge de nationella klimatmålen, vilket är helt i strid med de budskap som klimatministern ger. Det finns därför väldigt små möjligheter att behålla Tidöavtalet och samarbeta med Sverigedemokraterna och samtidigt hitta klimatåtgärder som snabbt kan kompensera för den nedmonterade klimatpolitiken och som har brett stöd i riksdagen. Frågan är därför vad klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari menar med att förankra detta brett i riksdagen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

  1. Vilka initiativ har statsrådet tagit för att förhandla klimathandlingsplanen så att den både kan klara klimatmålen och få stöd i Sveriges riksdag?
  2. När kan vi se en tidsplan för arbetet med Sveriges klimathandlingsplan och förankringen i riksdagen?