Interpellation 2022/23:221 Finansieringsprincipen

av Eva Lindh (S)

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

Välfärdens utmaningar är stora. Kommuner och regioner står inför ett stålbad med otillräckliga resurser trots att kostnaderna för verksamheterna ökar på grund av inflationen och högre räntor. Samtidigt står kommunsektorn inför stora investeringsbehov och lägre försörjningskvot när antalet äldre ökar och arbetslösheten nu väntas öka.

Vi socialdemokrater är välfärdens försvarare och kommer att kämpa för att välfärden utvecklas och är jämlik i hela Sverige. Oron är nu stor för att kvaliteten i stället kommer att sänkas och att personal måste sägas upp.

Sedan år 1993 har Sverige tillämpat det som kallas för finansieringsprincipen, som inte är en lag men är godkänd av riksdagen. Principens innebörd är att kommuner och regioner inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya statliga uppgifter. De kostnader som beslutas av staten ska betalas av staten.

Oron är stor i Kommunsverige för ökade krav på kommuner och regioner samtidigt som finansieringsprincipen inte respekteras.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Erik Slottner:


Kan statsrådet garantera att finansieringsprincipen kommer att respekteras och att staten därmed kommer att finansiera nya statliga krav på kommunsektorn?