Interpellation 2022/23:216 Stridsdugliga brigader

av Marcus Andersson (S)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Armén är den vapengren som kommer att vara avgörande för Sveriges säkerhet ifall vi ställs inför försvaret av vår demokrati och vårt lands suveränitet. Uthållighet, flexibilitet, eld och rörelse är grundstenar som formar slagkraften i brigadernas förmåga att till exempel slå och fördröja en motståndare som angriper vårt land.

För att kunna sätta ihop brigaderna till ordentliga klossar gäller det att förbanden är funktionsdugliga och möter grundkrav och krigsorganisations krav. Detta innebär att brigaderna också har tillräckligt med personal och materiel. Brigaderna kan formas med anställda som GSS-K/T, värnpliktiga samt KFÖ och oftast en kombination av alla typer för att få ihop en uppfylld brigad.

Med nuvarande investeringar växer armén och ska utbilda större volymer värnplikt, och med det ökar också kravet på att kunna materielförsörja brigaderna vid en eventuell mobilisering, beredskapshöjning och planerad verksamhet.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Pål Jonson:

 

  1. Hur tänker ministern verka för att säkerställa personalförsörjningen till brigaderna?
  2. Hur tänker ministern verka för att säkerställa materieltillgången till brigaderna?