Interpellation 2022/23:214 Veteranpolitiken

av Lena Johansson (S)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Sverige har en lång tradition av att skicka soldater och annan personal på internationella insatser. Från 1953 och framåt (september 2021) har 67 093 personer tjänstgjort utomlands i militär insats. Det finns utlandsveteraner representerade i samtliga av Sveriges län. Mycket kunskap, kompetens och erfarenheter som kommer hela Sverige till gagn innan, under och efter en insats. Anhöriga är otroligt viktiga för den som gör sin mission. Vi i Sverige har alla ett ansvar – och vi i denna kammare i synnerhet – att erkänna, uppmärksamma och vara stolta och tacksamma över våra veteraner och deras anhöriga, innan, under och efter mission. Vi kan på olika sätt visa denna tacksamhet.

Tidigare regering har arbetat mycket aktivt med veteranpolitiken, och verksamheten har jobbat hårt och intensivt med utvecklingsfrågor inom området. Det handlar om utvecklingsfrågor på områden såsom

Försvarsministern har tidigare lyft frågan här i kammaren om ett veterancentrum liknande det i Norge där man ”även erbjuder veteranerna och deras anhöriga återhämtning, nätverksbildande samt rekreation” ett så kallat rekreationscentrum.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Pål Jonson:

 

Avser ministern att vidta några ytterligare åtgärder i frågan om ett svenskt rekreationscenter enligt Norges modell?