Interpellation 2022/23:209 Regelverket för arbetskraftsinvandring

av Jonny Cato (C)

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

Arbetskraftsinvandring bidrar med 34 miljarder till svenskt bnp och 12 miljarder i skatteintäkter. Regeringen har inom ramen för Tidöavtalet aviserat förändringar av arbetskraftsinvandringen.

Regeringen har aviserat en ambition att höja lönegolvet arbetskraftsinvandrare, vilket kommer att påverka svenska företag, svensk arbetsmarknad, välfärden och, inte minst, Sveriges ekonomi. Tittar man på statistik från 2019 skulle regeringens ambition om höjt lönegolv innebära att hälften av alla som hade arbetstillstånd i Sverige skulle utvisas. Över 12 700 personer skulle förlora sina arbetstillstånd. Många branscher och enskilda företag känner en stor oro inför regeringens aviserade förändringar av regelverket för arbetskraftsinvandring och införandet av ett lönegolv.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Maria Malmer Stenergard:

 

  1. När avser regeringen att fatta beslut om införande av ett lönegolv för arbetskraftsinvandring? 
  2. Vilken lönenivå avser regeringen att införa för ett lönegolv?
  3. Vilka yrken avser regeringen att undanta ifrån lönegolvet?
  4. Kan statsrådet och regeringen garantera att säsongsanställd arbetskraftsinvandring exkluderas från ett lönegolv?
  5. Har statsrådet tagit något initiativ till en analys för att granska effekterna av ett lönegolv för arbetskraftsinvandring?
  6. Avser statsrådet och regeringen att införa en arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring?