Interpellation 2022/23:206 Underhållet av vintervägar

av Thomas Morell (SD)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I senaste numret av tidningen Trailer lyfts de allvarliga bristerna i underhållet av vintervägar. Trafikverket har som väghållare det yttersta ansvaret för att vägarna är plogade och halkbekämpade. De senaste åren har det arbetet varit minst sagt undermåligt. Insatser sätts in för sent och är på tok för svaga för att säkerställa en god friktion.

Det är uppenbart att Trafikverkets metod för upphandling har allvarliga brister, och detta riskerar människors liv på våra vägar. Låt mig citera ett par delar i tidningsartikeln.

”Vi har flera exempel på där väghållare och chaufförer uppmanats att hålla igen med saltet av ekonomiska skäl. Stämmer det? – Det kan mycket väl stämma.”

Ett par veckor efter den uppmärksammade olyckan där E4 stängdes av inträffade en snarlik olycka på E20 där två personer omkom. När tidningen Trailer söker svar om denna olycka möts de av tystnad.

”Trailer har talat med väghållaren Svevias platschef som hänvisar till Trafikverket. Vi har även sökt Svevias pressansvarige som inte svarar. Vi har också sökt Trafikverkets platschef utan att få svar på våra frågor.”

Det är minst sagt anmärkningsvärt när de som ansvarar för halkbekämpningen på en av våra mest trafikerade Europavägar vägrar att svara när en allvarlig olycka med dödsfall inträffar. Trafikverkets bristande underhåll av vintervägarna är välkänt bland landets yrkesförare och åkerier.

I artikeln framträder ett åkeri och kommenterar läget på landets vägar så här: ”Hade någon del av industrin ett så stort säkerhetsproblem som vi har med den ojämna vinterväghållningen hade skyddsombudet stängt ner verksamheten på minuten.”

Till sist: Även Riksrevisionen har framfört kritik angående Trafikverkets sätt att sköta vägunderhållet. Se RiR 2019:24

Med hänvisning till texten ovan vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Vad avser statsrådet vidta för åtgärder för att säkerställa en acceptabel nivå på underhållet av landets vintervägar?